Esitlusvahendite müük
+37258058552
0Item(s)

Ostukorvis pole tooteid.

Product was successfully added to your shopping cart.

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse, intellektuaalne omand ja tehniline teave.

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad PRDV invest OÜ (edaspidi Esitlusvahendid) kodulehe (www.esitlusvahendid.ee) ja teiste Esitlusvahendid poolt hallatavate veebilehtede (edaspidi koos ja eraldi nimetatud “Esitlusvahendid veebileht” või „veebileht“) kohta. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Esitlusvahendid jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Esitlusvahendid tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on PRDV invest OÜ, registrikood 10308526, 

Meie klientide isikuandmete kaitsmine on Esitlusvahendidle tähtis. Seetõttu kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset. Esitlusvahendid ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele.

Esitlusvahendid kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks kauplustes ja e-poes ning Esitlusvahendid püsikliendiprogrammi opereerimiseks.

Esitlusvahendid töötleb järgmisi isikuandmeid: 
- nimi
- aadress
- telefoninumber
- e-maili aadress
- info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta 

Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib Esitlusvahendid töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.

Esitlusvahendid edastab klientidele otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Üksnes Esitlusvahendid määratud töötajatel on juurdepääs kogutud isikuandmete andmebaasile. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

Esitlusvahendidl on õigus edastada isikuandmeid:
- Esitlusvahendidga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele;
- kohtutele,  kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele;
- seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele, kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigus;
- Esitlusvahendid koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste saamiseks);
- transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks.

Esitlusvahendid järgib isikuandmete edastamisel minimaalsuse põhimõtet ja tagab, et kõigi koostööpartneritega, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on sõlmitud kokkulepped, mis kohustavad Esitlusvahendid koostööpartnereid edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist,  nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada info@esitlusvahendid.ee

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Esitlusvahendid, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Intellektuaalne omand

Esitlusvahendid veebilehe sisu (sealhulgas kuid mitte ainult kõik pildid ja tekstid) kuulub Esitlusvahendid ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui käesolevates kasutustingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti.

Esitlusvahendid veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Esitlusvahendid eelneva kirjaliku nõusolekuta.  Esitlusvahendid logo ning seonduvad  graafilised kujutised on registreeritud kaubamärgid.

 

Välised lingid

Esitlusvahendid veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu Esitlusvahendidle. Esitlusvahendid ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.